« terug naar vorige pagina

Toestemming Landelijk Schakel Punt

Zoals u weet houden huisartsen administratieve en medische gegevens bij van hun patiënten. Die gegevens vormen de medische dossiers. Van elke patiënt is er een medisch dossier. Tegenwoordig worden deze opgeslagen in de computer. De medische dossiers zijn een belangrijk hulpmiddel voor de huisarts, omdat dit snel inzicht geeft in de gezondheidshistorie van de patiënt.

De huisarts en apotheker  houden ieder een eigen dossier over u bij. Hier staan informatie die belangrijk is voor uw behandeling. De huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandeling u krijgt, de apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.

Uw huisarts maakt gebruikt van het LSP (Landelijk Schakelpunt). Hij/zij vraagt uw toestemming om uw gegevens beschikbaar te stellen via dit netwerk. Als u toestemming geeft dan kan een andere zorgverlener (huisartsenpost, apotheek, medisch specialist) via dit netwerk gegevens van u opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. In het LSP netwerk staat alleen uw BSN en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP.

In het bijgaande document vindt u het formulier waarop u uw toestemming kunt geven. Als u dit gedaan hebt, zou u dit formulier dan bij de assistentes willen inleveren?  

FORLO01-12 Toestemmingsformulier LSP

Dit formulier ligt ook op de balie bij de assistentes, daar kunt u deze ook meenemen.