Veelgestelde vragen

 • Indien u een verwijzing wilt naar een specialist dan kunt u een afspraak maken met uw huisarts. Uw huisarts bespreekt de verwijzing met u en hoe u de eventuele verwijsbrief kunt afhalen. Wij kunnen u de brief toesturen of u kunt bellen voor de verwijscode. Veel verwijzingen worden sinds kort digitaal verstuurd naar het ziekenhuis.

 • Als u patiënt bent bij Huisartsenpraktijk Waterwijk, kunt u een afspraak maken bij de assistente voor bloedafname op verzoek van de huisarts of praktijkverpleegkundige. Als u cliënt bent bij de Trombosedienst of onder de 12 jaar dan verzoeken wij u om naar het ziekenhuis te gaan. U kunt op alle dagen terecht bij de assistente op afspraak. Bij vragen kunt u terecht bij de assistenten. 

 • Als u van huisarts bent veranderd dan kunt u hier ons uitschrijfformulier downloaden, invullen en opsturen naar onze praktijk. U kunt het formulier ook inscannen en mailen naar: da@hapwaterwijk.nl

 • Dan kunt u ons verbeter-klachtenformulier uitprinten, invullen en opsturen naar het Gezondheidscentrum. Deze kunt u ook mailen naar da@hapwaterwijk.nl of afgeven bij de balie.

 • Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreek dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een andere optie is om contact op te nemen met het team  en/of de centrummanager. Een gesprek kan vaak al veel oplossen.

  Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene(n) wilt bespreken. U kunt zich dan richten tot de klachtenfunctionaris.

  Binnen Huisartsenpraktijk Waterwijk is (via Quasir) een onafhankelijk klachtenfunctionaris beschikbaar. U kunt via een e-mail naar bemiddeling@quasir.nl uw klacht kenbaar maken. U kunt met haar de weg bepalen welke u wilt inslaan in het afhandelen  van uw klacht.

  Voor meer informatie over Quasir, klikt u hier.

  Is de klacht via de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u besluiten om via info@zorggeschil.nl uw klacht te melden bij Geschilleninstantie Zorggeschillen (GZ). U betaalt € 50,- klachtengeld.
  GZ doet een bindende uitspraak. U kunt veroordeeld worden tot een bijdrage van max. € 500,- in de proceskosten. GZ kan u een schadeclaim toekennen tot max. € 25.000,-
  Indien u niet tevreden bent met de uitspraak kunt u binnen 2 maanden na de uitspraak een verzoek indienen tot vernietiging bij de Kantonrechter.

 • Huisartsenpraktijk Waterwijk is een erkende stage-verlenende instantie. Beroepspraktijkvorming (BPV) staat voor opleiden in de praktijk. Dit gebeurt in samenspraak met de onderwijsinstelling en het kennis -centrum Calibris, dat leerbedrijven erkent en ondersteunt. Het regelen van een stageplaats verloopt via de studie- of stagebegeleider. U kunt een mail sturen met uw stageverzoek en CV naar da@hapwaterwijk.nl

  De zorgverleners in opleiding werken onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een ervaren professional.

 • De Wet bescherming persoonsgegevens (WPB) regelt, ter bescherming van uw privacy, wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. Met uw toestemming kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, b.v. ouders of partner. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar de toestemming voor is en wat de gevolgen zijn van het geven van toestemming.

  Bent u * 16 jaar of ouder dan heeft u recht op privacy. Indien u er geen bezwaar tegen heeft dat b.v. uw vader, moeder en/of partner uw medische gegevens kan inzien dan kunt hier bijgevoegd machtigingsformulier downloaden, invullen en sturen naar: da@hapwaterwijk.nl  U kunt dit natuurlijk ook afgeven bij de balie.

 • Heeft u onlangs gezinsuitbreiding gekregen of bent u getrouwd en heeft u een andere naam aangenomen dan verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen naar het volgende adres: da@hapwaterwijk.nl waarin u duidelijk uw oude en nieuwe gegevens vermeldt.

  Dit geldt ook voor het doorgeven van een overlijden, scheiding, verhuizing en het veranderen van uw telefoonnummer. Eventuele andere wijzigingen waarvan u denkt dat het goed is dat uw huisarts hiervan op de hoogte is kunt u ook doorgeven via dit e-mailadres.

 • Bent u onlangs van verzekering gewisseld dan hoeft u dit niet aan ons door te geven, dit krijgen wij automatisch door.

 • Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.). Het laboratoriumonderzoek voor een SOA test gaat via de huisartsenzorg van uw eigen risico af.

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.