Over de praktijk

 • In het gezondheidscentrum zijn 2 huisartsen, 1 Physician Assistant, 2 praktijkverpleegkundigen, 3 Praktijkondersteuners GGZ, 2 Praktijkondersteuners GGZ-Jeugd, 7 doktersassistentes en 1 praktijkmanager werkzaam. Daarnaast zijn er ook andere beroepsgroepen gevestigd waaronder fysiotherapie, logopedie en maatschappelijk werk. Regelmatig zijn bij de verschillende beroepsgroepen ook stagiaires werkzaam.

  Voor een afspraak bij de fysiotherapie kunt u contact opnemen met FysioHolland: (0320)249469. Ook kunt u naar de website gaan. 

  De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ verleent in het bijzonder zorg aan patiënten met psychische problemen. Op verzoek van de huisarts kunt u een afspraak maken. De kosten vallen onder de huisartsenzorg en worden volledig vergoed. 

 • In ons gezondheidscentrum werkt een enthousiast team dat zich kenmerkt door een stimulerende en goede werksfeer met volop ruimte voor het ontplooien van eigen initiatieven.

  De praktijk wil een lerende organisatie zijn waarin verantwoorde zorg beschikbaar is gedurende de openingstijden van de praktijk. Belangrijk is daarbij de voortdurende (bij)scholing van alle medewerkers binnen de praktijk conform de steeds wisselende inzichten binnen de huisartsenzorg ten aanzien van richtlijnen (de NHG-Standaarden), de toekomstvisie op huisartsenzorg, en dergelijke. Centraal uitgangspunt van de praktijk en de medewerkers is om de meest optimale zorg aan patiënten te bieden, die met de huidige kennis mogelijk is. Binnen de praktijk wordt steeds gezocht naar manieren om verworven kennis zo optimaal mogelijk te verwoorden in de dagelijkse zorg voor de patiënt.

 • Het gezondheidscentrum maakt gebruik van zorgsysteem Medicom voor de huisartsenpraktijk. De centrale server van Pharmacom en Medicom van Pharmapartners staat sinds 2011 in het streng beveiligde Getronics PinkRoccade Datacenter in Almere. Alleen daarvoor bevoegde personen hebben toegang tot deze systemen. Het gezondheidscentrum voldoet daarmee aan de huidige wet- en regelgeving omtrent privacy. Als cliënt/patiënt heeft u er recht op te weten wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt, het gaat immers om uw privacy. Het gezondheidscentrum gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Alleen medewerkers die bij uw behandeling zijn betrokken, mogen uw gegevens inzien. Zij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht (het medisch beroepsgeheim).

  Er worden geen inlichtingen verschaft aan derden. Een uitzondering daarop is het geven van inlichtingen aan andere artsen. Dit mag echter alleen als u als cliënt/patiënt, hiervoor toestemming geeft. U heeft altijd, na overleg met uw huisarts, recht op inzage in uw dossier. Als u van mening bent dat deze gegevens niet correct zijn, dan kunt u deze laten verbeteren of verwijderen. Dat kan ook als de gegevens op zich wel juist zijn, maar niet nodig zijn voor het doel waarvoor een registratie wordt gebruikt.

  Wij vragen u om uw e-mailadres, o.a. bij inschrijving in het gezondheidscentrum. Uw e-mailadres kan ook worden gebruikt om u uit te nodigen voor deelname aan onze cliënttevredenheidsonderzoeken voor de disciplines huisartsenpraktijk. Door het uitvoeren van deze onderzoeken kunnen wij continu onze zorg verbeteren. Voor ons volledige privcaybeleid verwijzen wij u naar ons privacyreglement .

 • Een afspraak maken voor dezelfde dag kan tussen 08:00 uur en 10:00 uur. Er kan ook een afspraak vooruit gepland worden, maar in opdracht van de huisartsen alleen mogelijk op spreekuurtijden tussen 08:00 uur en 09:00 uur.

  LET OP: De afspraak die online gemaakt kan worden is alleen voor de agenda van de assistentes!

  Dit is alleen voor bijvoorbeeld injecties, oren uitspuiten, wondcontrole, hechtingen verwijderen, bloedprikken enz.